Call for papers

2022-02-04

Många högre lärosäten ger professionsutbildningar som förbereder människor för yrken som är viktiga för samhället. Den akademiska tillhörigheten kan bidra till en vetenskaplig grund för det framtida yrkesutövandet, och förbereder för en kritisk-teoretisk reflektion över den egna professionen. Men vi behöver också kunna förlita oss på att till exempel poliser, socialarbetare, ingenjörer, lärare inte bara på en teoretisk nivå har tillägnat sig sitt yrke, utan att de kan utöva det med ett gott omdöme. Givetvis kan detta omdöme utvecklas under de framtida yrkesåren. Men vilken roll kan utbildningen spela i att befordra det professionella omdömet?

Tidskriften Högre utbildning inbjuder tillsammans med Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola härmed till att bidra med artiklar på temat Att utbilda det professionella omdömet. Texterna kan vara såväl forskningsartiklar som reflektioner över pågående undervisningspraktik, eller essäer (fördjupade diskussioner) som lyfter fram intressanta erfarenheter. Fokus ska vara på undervisning, lärande och lärandets villkor i akademisk professionsutbildning. Artiklarna kan komma att publiceras i flera nummer, men binds samman av temat.

 

Gästredaktörer för detta tema kommer att vara Eva Schwarz, Carl Cederberg, Maria Pröckl och Petra Lundberg Bouquelon, Södertörns högskola.

Vi vill ha ditt färdiga manus den 31 oktober 2022. Manuset matas in i förlagssystemet som du når via tidskriftens hemsida. Ange i följebrevet att manuset anknyter till temat. 

På tidskriftens hemsida, se länk nedan, finner ni all information om olika format och tidskriftens särskilda råd till författare.

https://hogreutbildning.se/index.php/hu