Vi söker granskare

2018-01-19

Högre utbildning sjösattes 2010 och är Sveriges enda akademiska tidskrift specifikt inriktad mot högre utbildning. Tidskriften är kollegialt granskad och utgör en svensk-nordisk disciplinöverbryggande arena för kunskapsbildning av relevans för undervisning och utbildning vid universitet och högskolor. För mer uppgifter om tidskriftens inriktning och organisation, se Högre utbildning.

Tidskriften publicerar bidrag med stor bredd – alltifrån policy till studenters lärande och upplevelser – och är flerdisciplinär. Författarna kommer från många olika ämnesområden, vilket avspeglar sig i valet av frågeställningar, metodik och teori. Cirka hälften av de publicerade bidragen kommer från samhällsvetenskaperna men humaniora och teknikämnena är också väl representerade och vi har flera bidrag även från naturvetenskap, medicin och ekonomi.

Vissa av våra författare har utbildning som sitt huvudsakliga forskningsfokus medan andra snarare skriver utifrån sin roll som lärare och ibland ganska långt ifrån sin ordinarie forskningsinriktning. Våra granskare och redaktörer kommer även de från olika ämnesområden och forskningstraditioner.

Anmälan

Anmäl ditt intresse att vara granskare (eller skicka frågor) till Anders Sonesson och Mona Fjellström (anders.sonesson@ahu.lu.se och mona.fjellstrom@umu.se). Ange helt kort vilka frågor och aspekter av högre utbildning du är mest intresserad av, samt vilka teoriområden och metodiker du är mest förtrogen med.