Arkivering

Högre utbildning arkiverar alla publicerade texter i Portico.

Självarkivering

Författare tillåts och uppmanas att göra sina texter och tilläggsmaterial tillgängliga på personliga och lärosätesegna webbsidor, förutsatt att korrekt hänvisning till publiceringen i Högre utbildning görs.