Arkivering

Författare har möjlighet att och uppmanas att göra manuskript som publiceras i tidskriften Högre utbildning, inklusive tilläggsmaterial, tillgängliga på personliga och institutionella webbsidor innan och efter publicering (förutsatt att publikationens bibliografiska detaljer uppges).