Hållsten, S. 2017 Jul 10. Stöttning av skrivande i ett digitalt diskussionsforum. Kan den digitala lärplattformens kursdesign utvecklas genrepedagogiskt?. Högre utbildning. [Online] 7:1