[1]
Färnlöf, H. 2018. ”Kursen har självklart aktiv närvaro”– om löpande, muntlig examination på lektioner. Högre utbildning. 8, 2 (dec. 2018), 104-115. DOI:https://doi.org/10.23865/hu.v8.1202.