[1]
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Anderström, H. och Manderstedt, L. 2019. En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal. Högre utbildning. 9, 1 (maj 2019), 48–60. DOI:https://doi.org/10.23865/hu.v9.1289.