[1]
Wennerberg, J., Blomström, V. och Nobel, E. 2019. Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap. Högre utbildning. 9, 1 (juli 2019), 78-84. DOI:https://doi.org/10.23865/hu.v9.1515.