[1]
Zackariasson, M. 2019. Balansen mellan att uppmuntra och ställa krav. En reflektion över studenters uppsatsskrivande i relation till stress och stöttning. Högre utbildning. 9, 2 (okt. 2019), 15–24. DOI:https://doi.org/10.23865/hu.v9.1662.