[1]
Aldrin, E.S., Eklund, M. och Peter, H. 2020. Högskolans språk och mitt eget. En studie av nyantagna lärarstudenters förhållningssätt till skrivande, skriftspråket på högskolan och den egna skrivkompetensen. Högre utbildning. 10, 1 (juni 2020), 43-56. DOI:https://doi.org/10.23865/hu.v10.1671.