[1]
Persson, C., Melén, M. och Einarson, D. 2020. Undervisning för hållbar utveckling: att stödja högskolelärares arbete med Agenda 2030. Högre utbildning. 10, 1 (maj 2020), 18-24. DOI:https://doi.org/10.23865/hu.v10.1949.