[1]
Pleijel, R. 2021. Ytinlärning och djupinlärning – en kritisk reflektion kring normativa tolkningar av begrepp i den samtida högskolepedagogiska diskursen. Högre utbildning. 11, 1 (mar. 2021), 16-26. DOI:https://doi.org/10.23865/hu.v11.2261.