[1]
Selberg, R. 2021. Trigger warnings – om undervisning och politisk gränshållning i 2020-talets sociala landskap. Högre utbildning. 11, 2 (nov. 2021). DOI:https://doi.org/10.23865/hu.v11.3412.