[1]
Sataøen, H.L. 2014. «Åpne, mangfoldige og respektfulle?» Visjoner og kjerneverdier i norske og svenske høyere utdanningsinstitusjoner. Högre utbildning. 4, 2 (sep. 2014), 95-108.