[1]
Sonesson, A., Elmgren, M., Fjellström, M., Geschwind, L. och Larsson, M. 2014. Högre utbildning drar tillbaka artikeln ”Är marknadsanpassad forskningsanknytning möjlig? Professionsutbildningar möter akademins nya krav”. Högre utbildning. 4, 2 (apr. 2014), 161.