[1]
Sonesson, A. och Henriksson, A.-S. 2013. 50 % mer Högre utbildning i år!. Högre utbildning. 3, 3 (okt. 2013), 169-171.