[1]
Reinholdsson, P. 2013. Pedagogisk handledning. Högre utbildning. 3, 3 (sep. 2013), 239–241.