[1]
Hovstadius, E. 2013. Film som pedagogiskt verktyg - en brygga mellan teori och klinik. Högre utbildning. 3, 1 (jan. 2013), 63-68.