[1]
Sivenbring, J. 2017. Kamratrespons som formativ bedömning för lärande. En analys av kamratresponstexter på lärarutbildningen. Högre utbildning. 7, 1 (juli 2017), 1-12. DOI:https://doi.org/10.23865/hu.v7.903.