[1]
Bolander Laksov, K. 2018. Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga. Högre utbildning. 8, 2 (sep. 2018), 55–68. DOI:https://doi.org/10.23865/hu.v8.996.