(1)
Wolrath Söderberg, M. Kritisk självreflektion I Komplexa frågor: Att hjälpa Studenterna Att Ta Makten över Sitt tänkande. Högre utbildning 2017, 7, 77-90.