(1)
Fjellström, M.; Wester, M. Universitetslärares Skrivande Om Och för Sin Undervisning. Högre utbildning 2019, 9, 20-33.