(1)
Danielsson, A.; Andersson, K.; Gullberg, A.; Hussénius, A. Naturvetenskap för Yngre Barn – kunskapsinnehåll I lärarstudenters Beskrivningar Av Sin Framtida Undervisning. Högre utbildning 2018, 8, 1-13.