(1)
Holmström, O. Ensamarbetande Doktoranders Perspektiv På Forskarutbildning Och Doktorandtillvaro: Ämnesmässig Ensamhet, Den Informella Socialisationens Kraft Och erkännandets Betydelse. Högre utbildning 2018, 8, 14-29.