(1)
Florin Sädbom, R.; Bäcklund, J.; Anderström, H.; Manderstedt, L. En Skenbar Tydlighet? En Studie Om VFU-Handledares Och lärarstudenters Beskrivningar Av Hur bedömningsmatrisen används I Handledningssamtal. Högre utbildning 2019, 9, 48-60.