(1)
Wennerberg, J.; Blomström, V.; Nobel, E. Kollegial stöttning Genom Auskultation – Ett sätt Att Utveckla Ett Akademiskt lärarskap. Högre utbildning 2019, 9, 78-84.