(1)
Elbe, J.; Olsmats, C. Reflektioner Kring En högre Utbildning Som lägger Grunden för Bildade företagsekonomer. Högre utbildning 2020, 10, 55-65.