(1)
Zackariasson, M. Balansen Mellan Att Uppmuntra Och ställa Krav. En Reflektion över Studenters Uppsatsskrivande I Relation till Stress Och stöttning. Högre utbildning 2019, 9, 15-24.