(1)
Aldrin, E. S.; Eklund, M.; Peter, H. Högskolans språk Och Mitt Eget. En Studie Av Nyantagna lärarstudenters förhållningssätt till Skrivande, skriftspråket På högskolan Och Den Egna Skrivkompetensen. Högre utbildning 2020, 10, 43-56.