(1)
Persson, C.; Melén, M.; Einarson, D. Undervisning för hållbar Utveckling: Att stödja högskolelärares Arbete Med Agenda 2030. Högre utbildning 2020, 10, 18-24.