(1)
Carleklev, S.; Älvgren, J.; Idlinge, B.; Tomsmark, L. Fem år Med Kursen Lärande för hållbar Utveckling – Erfarenheter Och lärdomar. Högre utbildning 2020, 10, 13-17.