(1)
Economou, C.; Ennerberg, E. Flerspråkighet Och transspråkande I lärarprogram för nyanlända lärare – språkbro Med förhinder?. Högre utbildning 2020, 10, 75-89.