(1)
Pleijel, R. Ytinlärning Och djupinlärning – En Kritisk Reflektion Kring Normativa Tolkningar Av Begrepp I Den Samtida högskolepedagogiska Diskursen. Högre utbildning 2021, 11, 16-26.