(1)
Lindberg-Sand, Åsa; Schnaas, U. Ledare till Högre Utbildning Nr 1 2020. Högre utbildning 2020, 10, 121-123.