(1)
Thorsten, A.; Samuelsson, J.; Samuelsson, M. Simuleringsträning Utvecklar lärarstudenters Yrkesspecifika Kunskaper. Högre utbildning 2021, 11, 21-36.