(1)
Svensson, M. Lärarstudenters Erfarenheter Av Två Veckors Utlandspraktik – En möjlighet till Utveckling Av Interkulturella Perspektiv. Högre utbildning 2021, 11, 1-15.