(1)
Wendt, M. Kunskapsöverföring I Det självständiga Arbetet. Högre utbildning 2021, 11.