(1)
Borg, C.; Tell, J.; Lindberg, T.; Nilsson, L.; Olsson, A.; Skär, L. Problembaserat lärande I Kombination Med Digitala Verktyg för genomförande Av sjuksköterskeutbildning under Covid-19 Pandemin. Högre utbildning 2022, 12, 177-122.