(1)
Pelger, S. Progressionsplaner Som stöd för lärande, Undervisning Och Utveckling Inom högre Utbildning. Högre utbildning 2022, 12.