(1)
Weurlander, M.; Stockfors, J. Ledare, Nr. 3, 2022. Högre utbildning 2023, 12, 92-93.