(1)
Dodou, K. Mångfald Bortom Identifikationer: Studentpopulationens Diversifiering Och Vetenskapens arbetssätt. Högre utbildning 2015, 5, 175-187.