(1)
Sataøen, H. L. «Åpne, Mangfoldige Og respektfulle?» Visjoner Og Kjerneverdier I Norske Og Svenske høyere Utdanningsinstitusjoner. Högre utbildning 2014, 4, 95-108.