(1)
Sonesson, A.; Elmgren, M.; Fjellström, M.; Geschwind, L.; Larsson, M. Högre Utbildning Drar Tillbaka Artikeln ”Är Marknadsanpassad Forskningsanknytning möjlig? Professionsutbildningar möter Akademins Nya krav”. Högre utbildning 2014, 4, 161.