(1)
Reinholdsson, P. Pedagogisk Handledning. Högre utbildning 2013, 3, 239-241.