(1)
Sonesson, A.; Henriksson, A.-S. Högre Utbildnings första Temanummer: Självständiga Arbeten. Högre utbildning 2013, 3, 83-86.