(1)
Hovstadius, E. Film Som Pedagogiskt Verktyg - En Brygga Mellan Teori Och Klinik. Högre utbildning 2013, 3, 63-68.