Fjellström, M., & Wester, M. (2019). Universitetslärares skrivande om och för sin undervisning: Drivkrafter, stöd och utmaningar. Högre Utbildning, 9(1), 20–33. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1063