Skaug, H. N., & Osnes, H. (2019). Lærerikt å forske selv om jeg ”bare” er student! Studentaktiv forskning på barnehagelærerutdanningen. Högre utbildning, 9(1), 6-19. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1177