Färnlöf, H. (2018). ”Kursen har självklart aktiv närvaro”– om löpande, muntlig examination på lektioner. Högre utbildning, 8(2), 104-115. https://doi.org/10.23865/hu.v8.1202