Perander, K., Londen, M., Holm, G., & Tiihonen, S. (2020). Becoming a university student: An emotional rollercoaster. Högre Utbildning, 10(1), 1-12. https://doi.org/10.23865/hu.v10.1462