Elbe, J., & Olsmats, C. (2020). Reflektioner kring en högre utbildning som lägger grunden för bildade företagsekonomer. Högre Utbildning, 10(2), 55-65. https://doi.org/10.23865/hu.v10.1573